top-shop.ru
Maisto Радиоуправляемая модель
Необычная палитра цветов для HTML страницы     RGB ряд цветов для HTML страницы    

HTML цвета, у которых есть имена

Чем хорош стандарт? Пожалуй только двумя моментами: У цветов из стандарта есть легко запоминающиеся имена и все Интернет - браузеры умеют отображать "примерно одинаковые" цвета по этим именам. Базовый стандарт описывает 16 имен (и цветов, соответственно), расширенный - 256. В результате - у меня три таблицы цветов (необычная - стандарт ("3 субтаблицы") - RGB ряд).

Базовый стандарт

BLACK#000000 MAROON#800000 GREEN#008000 OLIVE#808000
NAVY#000080 PURPLE#800080 TEAL#008080 GRAY#808080
SILVER#C0C0C0 RED#FF0000 LIME#00FF00 YELLOW#FFFF00
BLUE#0000FF FUCHSIA#FF00FF AQUA#00FFFF WHITE#FFFFFF

Расширенный стандарт

alicemblue F0 F8 FF       
antiquewhite FA EB D7       
aqua 00 FF FF       
aquamarine 7F FF D4       
azure F0 FF FF       
beige F5 F5 DC       
bisque FF E4 C4       
black 00 00 00       
blanchedalmond FF EB CD       
blue 00 00 FF       
blueviolet 8A 2B E2       
brown A5 2A 2A       
burlywood DE B8 87       
cadetblue 5F 9E A0       
chartreuse 7F FF 00       
chocolate D2 69 1E       
coral FF 7F 50       
cornflowerblue 64 95 ED       
cornsilk FF F8 DC       
crimson DC 14 3C       
cyan 00 FF FF       
darkblue 00 00 8B       
darkcyan 00 8B 8B       
darkgoldenrod B8 86 0B       
darkgray A9 A9 A9       
darkgreen 00 64 00       
darkkhaki BD B7 6B       
darkmagenta 8B 00 8b       
darkolivegreen 55 6B 2F       
darkorange FF 8C 00       
darkochid 99 32 CC       
darkred 8B 00 00       
darksalmon E9 96 7A       
darkseagreen 8F BC 8F       
darkslateblue 48 3D 8B       
darkslategray 2F 4F 4F       
darkturquoise 00 CE D1       
darkviolet 94 00 D3       
deeppink FF 14 93       
deepskyblue 00 BF FF       
dimgray 69 69 69       
dodgerblue 1E 90 FF       
firebrick B2 22 22       
floralwhite FF FA F0       
forestgreen 22 8B 22       
fushsia FF 00 FF       
gainsboro DC DC DC       
ghostwhite F8 F8 FF       
gold FF D7 00       
goldenrod DA A5 20       
gray 80 80 80       
green 00 80 00       
greenyellow AD FF 2F       
honeydew F0 FF F0       
hotpink FF 69 B4       
indiandred CD 5C 5C       
indigo 4B 00 82       
ivory FF FF F0       
khaki F0 E6 8C       
lavender E6 E6 FA       
lavenderblush FF F0 F5       
lawngreen 7C FC 00       
lemonchiffon FF FA CD       
ligtblue AD D8 E6       
lightcoral F0 80 80       
lightcyan E0 FF FF       
lightgoldenrodyellow FA FA D2       
lightgreen 90 EE 90       
lightgrey D3 D3 D3       
lightpink FF B6 C1       
lightsalmon FF A0 7A       
lightseagreen 20 B2 AA       
lightscyblue 87 CE FA       
lightslategray 77 88 99       
lightsteelblue B0 C4 DE       
lightyellow FF FF E0       
lime 00 FF 00       
limegreen 32 CD 32       
linen FA F0 E6       
magenta FF 00 FF       
maroon 80 00 00       
mediumaquamarine 66 CD AA       
mediumblue 00 00 CD       
mediumorchid BA 55 D3       
mediumpurple 93 70 DB       
mediumseagreen 3C B3 71       
mediumslateblue 7B 68 EE       
mediumspringgreen 00 FA 9A       
mediumturquoise 48 D1 CC       
medium violetred C7 15 85       
midnightblue 19 19 70       
mintcream F5 FF FA       
mistyrose FF E4 E1       
moccasin FF E4 B5       
navajowhite FF DE AD       
navy 00 00 80       
oldlace FD F5 E6       
olive 80 80 00       
olivedrab 6B 8E 23       
orange FF A5 00       
orengered FF 45 00       
orchid DA 70 D6       
palegoldenrod EE E8 AA       
palegreen 98 FB 98       
paleturquose AF EE EE       
palevioletred DB 70 93       
papayawhop FF EF D5       
peachpuff FF DA B9       
peru CD 85 3F       
pink FF C0 CB       
plum DD A0 DD       
powderblue B0 E0 E6       
purple 80 00 80       
red FF 00 00       
rosybrown BC 8F 8F       
royalblue 41 69 E1       
saddlebrown 8B 45 13       
salmon FA 80 72       
sandybrown F4 A4 60       
seagreen 2E 8B 57       
seashell FF F5 EE       
sienna A0 52 2D       
silver C0 C0 C0       
skyblue 87 CE EB       
slateblue 6A 5A CD       
slategray 70 80 80       
snow FF FA FA       
springgreen 00 FF 7F       
steelblue 46 82 B4       
tan D2 B4 8C       
teal 00 80 80       
thistle D8 BF D8       
tomato FF 63 47       
turquose 40 E0 D0       
violet EE 82 EE       
wheat F5 DE B3       
white FF FF FF       
whitesmoke F5 F5 F5       
yellow FF FF 00       
yellowgreen 9A CD 32       

Необычная палитра цветов для HTML страницы     RGB ряд цветов для HTML страницы